Nettikyselyt

Stratebility Oy on erikoistunut johtamistyön kehittämiseen. Johtamisessa johtajalla on luonnollisestikin päärooli. Onnistuminen tässä roolissa edellyttää kuitenkin tietoa organisaatiosta, sidosryhmistä ja muista toimintaan vaikuttavista tekijöistä.

Olemme kehittäneet tehokkaat ja lisäarvoa tuovat menetelmät johtamisessa tarvittavan tiedon löytämiseksi. Lähes jokaisessa toimeksiannossa tehdään tapauskohtaisesti räätälöity nettikysely, jonka laajuus vaihtelee muutamista vastaajista tuhansiin vastaajiin.

Kyselyn kohteena voivat olla työntekijät, asiakkaat, tavarantoimittajat, kansalaiset, viranomaiset, yhteistyökumppanit … otamme keskusteluun mukaan aina ne tahot, joilla on osuutta johtamiseen, tuloksen tekemiseen tai tavoitteiden saavuttamiseen.

Kun kehitämme esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen toimintaa, kysymme mielipiteitä opiskelijoilta, opettajilta ja jopa vanhemmilta. Yrityksen toimintaa kehittäessämme otamme yhteyttä työntekijöihin, johtoon, omistajiin, asiakkaisiin, rahoittajiin jne. saadaksemme tietää, mistä kenkä puristaa tai mikä estää toimintaa lähtemästä lentoon.

Poikkeuksetta näitä nettikyselyjä on pidetty erinomaisena tapana osallistua ja vaikuttaa. Meillä on aivan erityinen kyky jalostaa kentän kokemukset pomokielelle ja siten saada toimintaympäristön viestit johtoryhmien ja hallitusten agendalle.

Toteutamme kyselyt kotimaisella Zef Solutions -työkalulla. Sen dynaamiset vastauskentät yhdistettynä SQBA-filosofiamme mukaiseen kysymysten sisältösuunnitteluun erottavat meidät perinteisistä kysymyspatteristoista. Stratebilityn toteuttamassa kyselyssä vastuuta on myös vastaajalla: Emme päästä ketään helpolla, vaan kysyttyjä asioita on aina mietittävä  henkilökohtaisella tekemisen tasolla -pelkkä epäkohtien osoittelu ei riitä.

Esimerkkejä nettikyselyistämme

 • Asiakastyytyväisyysmittaukset
 • Henkilöstökyselyt
 • Osaamiskartoitukset
 • Hallitustyön arvioinnit
 • Johtoryhmätyön arvioinnit
 • Riskianalyysit
 • SWOT-analyysit
 • PESTE-analyysit
 • Sidosryhmätutkimukset
 • Työhyvinvointimittaukset
 • Laatuarvioinnit
 • Strategiamittaukset
 • Strategiatyön eri vaiheissa tehdyt selvitykset
 • Erilaiset gallupit, pulssit ja tilannetsekkaukset.