Johtamisen kehittäminen

Tuon selkeyttä toimintaanne ja tulosta johtamiseen. Johtamisen kehittäminen on monessa yrityksessä – ja aivan erityisesti julkisissa organisaatioissa -edelleen tabu. Tästä johtuen yrityksissä ei huomata hyödyntää toimintaympäristössä olevia mahdollisuuksia, tuhlataan resursseja ja tehdään liikaa merkityksetöntä työtä. Autan teitä parantamaan johtamistyön tuottavuutta.

Johtaminen on organisaation tärkein tehtäväkokonaisuus. Niin hyvän kuin huonon johtamisen merkitys korostuu koko ajan. Hyvää johtamista tarvitaan, jotta kilpailukyky säilyy, tulosta syntyy käytettävissä olevilla resursseilla, jokainen työntekijä tuntee työnsä merkityksen ja jotta jokaisesta työstä syntyy vaikuttavuutta toimintaan.

SQBA_big

Johtamisen kehittämispalveluiden avulla mahdollistetaan hyvä johtaminen ja tuloksen tekeminen kestävällä tavalla. Palvelu pohjautuu Minna Isoahon ja Antti Eklundin yhdessä kehittämään SQBA® -filosofiaan (Simple Questions give Brilliant Answers) ja palvelu räätälöidään yksilöllisesti SQBA-metodia hyödyntäen.

Johtamisen kehittäminen on nopein ja ehdottomasti tärkein keino yrityksen tulostalkoissa. Valtavasta potentiaalistaan huolimatta se on kuitenkin vähiten käytetty tuloksenparannuskeino. Stratebility Oy on erikoistunut tunnistamaan johtamisen pullonkaulat ja tuloksen tekemisen esteet nopeasti. Tuotamme teille käytännöllisiä ja heti toteutettavissa olevia ratkaisuja, joissa on huomioitu yrityksen strategia ja arvot.