BoardPRO Hallituspalvelut

 

boardPro_hopea_hp

Hallitukset ovat valtavien haasteiden edessä joka päivä. Strateginen johtaminen oli ennen helppoa, kun riitti, että strategia päivitettiin kerran vuodessa ja väliaika seurailtiin sen toteutumista. Nykyään strategiaa ammennetaan jopa operaatioista ”strategy as a practice” -menetelmin, mikä tarkoittaa myös uusien tuulien puhaltamista myös hallituksen kokoushuoneisiin.

Hallitus on yrityksen johtamisen ydin. Se luo organisaatioon ”pelin hengen” ja vaikuttaa  linjauksillaan jokaisen työntekijän arkeen ja jokaisen asiakkaan asiakaskokemukseen. Hallitus ja omistajat voivat tuoda lisäarvoa toimintaan, mutta ne voivat myös olla tuloksellisen johtamisen este.

Stratebility Oy tarjoaa hallituspalveluillaan fokusta strategian kehittämiseen, apua hallituksen työn kehittämiseen, tietoa johtamisen tuloksellisuuden parantamiseen ja ratkaisuja riskienhallintaan.

Hallituspalvelumme:

 • BoardPRO ® -hallitustyön arviointi
 • Hallitustyön kehittäminen
 • Strateginen riskienhallinta
 • Strateginen johtaminen
 • Hallitustyö
 • Hallitusjäsentarpeen profilointi
 • Hallitusjäsenkandidaattie etsiminen.

BoardPRO ® -hallitustyön arviointi:

Hallitustyön arviointiin kehittämämme paketti joustaa tarpeittenne mukaisesti.

 • Minimissään teemme corporate governance -hengen täyttävän hallitustyön arvioinnin toimenpide-ehdotuksineen.
 • Monet asiakkaamme arvostavat laajempaa pakettiamme, jonka avulla hallitustyöhön saadaan runsaasti tärkeää informaatiota. Laajennettuun pakettiin kuuluu seuraavat modulit:
  • Hallitustyön arviointi
  • Riskienhallinta
  • Hallitusjäsenten 360-arviointi
  • Toimitusjohtajan työn arviointi
  • Strategisten tavoitteiden toteutumismittaus
  • Vuositavoitteiden tärkeysjärjestys
  • Tulevaisuusskenaariot.