Arvot

Stratebilityn toimintaa ohjaavat periaatteet ovat tuloksellisuus, rohkeus ja merkittävyys. Niissä emme tee kompromisseja.

Tuloksellisuus

Meille on tärkeää, että asiakkaamme toiminnan tulos paranee tai tavoitteet toteutuvat yhteistyömme seurauksena.

Esitämme selkeitä, heti toteutettavissa olevia ratkaisuja. Konkreettisuus haastaa vaikuttavuudellaan ja lopputulos palkitsee tuloksellisuudellaan. Toimintamme ytimessä on hyvä ja tuloksellinen johtaminen sekä kilpailukykyinen strategia – niiden kautta asiakkaamme menestyvät.

Rohkeus

Hyvän strategian kehittäminen tai johtamistyössä onnistuminen vaativat erityistä mielenlaatua: On uskallettava johtaa. On uskallettava haastaa itsestäänselvyyksiä, on oltava pokkaa kohdata erilaisia näkemyksiä ja on osattava nähdä mahdollisuuksia jopa vieraalta tuntuvissa asioissa.

Teemme työtä niiden kanssa, jotka ovat rohkeita ammattilaisia alallaan ja uskaltavat viedä organisaationsa voittoon. Kerromme havainnoistamme vastuullisesti niiden oikeilla nimillä.

Merkittävyys

Teemme työtä vain merkittävien asioiden parissa. Intohimonamme on parantaa maailmaa ja varmistamme aina, että työn kohteena olevalle asialle on strateginen tilaus tai akuutti toiminnallinen tarve organisaatiossa, yhteiskunnassa tai toimintaympäristössä.

Johtaminen on vastuullista työtä: taloudellinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuu ovat läsnä koko ajan. Vastuun myötä tulee myös mahdollisuus vaikuttaa. Varmistamme, että johtajat ymmärtävät vastuunsa ja käyttävät sitä organisaationsa ja yhteiskuntamme hyödyksi.

Luomme toiminnallamme hyvinvointia, parempaa johtamista ja kestävää kasvua. Olemme esittäneet ratkaisuja globaalisti merkittäviin yhteiskunnallisiin ongelmiin kuin myös yksittäisten organisaatioiden paikallisiin kilpailukykypulmiin.

Asiakkainamme on konserneja, yrityksiä, julkishallinnon laitoksia ja virastoja kuin myös yhdistyksiä ja säätiöitä. Olemme ylpeitä niistä kaikista, sillä niiden kanssa toimiessamme voimme olla mukana rakentamassa menestyvää ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa.