Rohkea johtaja

Rohkea johtaja – hyödynnä kritiikki ja villit ideat

Rohkea johtaminen on yhteiskunnallisesti ajankohtaista ja organisaatiokohtaisesti välttämätöntä turbulentissa maailmassamme. Hyvä johtaminen on työyhteisön ylivoimainen menestystekijä ja lyömätön kilpailuetu.

Rohkea johtajaRohkea johtaminen on tuloksellista muutosjohtamista, strategisesti rohkeaa yrityksen kehittämistä ja operatiivisesti sytyttävää läsnäoloa työntekijöiden arjessa.

Johtamisessa voi onnistua vain, jos tekee aktiivisesti päätöksiä, kantaa vastuun ja saa asioita valmiiksi asti. Rohkea johtaja tuntee organisaationsa potentiaalin ja on valmis hyödyntämään sekä kritiikin että villit ideat. Tämä kirja auttaa johtajia ja esimiehiä löytämään ylivomaisen kilpailukyvyn lähteet. Se auttaa vaikuttamaan ja vaikuttumaan organisaatiossa.

ROHKEA johtaminen on yhteiskunnallisesti ajankohtaista, koska johtamisen seuraukset ovat globaaleja vaikka työ tehdään paikallisesti.

Tämä kirja haastaa johtajat ja esimiehet kysymään ja kyseenalaistamaan – vaatimaan vastauksia. Johtajan on varmistettava, että käytettävissä on riittävästi oikeaa tietoa ja myös hyödynnettävä sitä.
Johtamisessa voi onnistua vain, jos tekee aktiivisesti päätöksiä, kantaa vastuun ja saa asioita valmiiksi asti.

Arkisen johtamisen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Esimiestyön elementit, kuten strateginen suunnittelu, tavoiteasetanta, mittaaminen, osaamisen johtaminen ja palautteen antaminen, edellyttävät paneutumista ja suunnitelmallisuutta. Esimiestyön pohdinnan lisäksi kirjassa on tehokkaita työkaluja, joiden käyttöönotto ei edellytä investointeja − vain rohkeaa johtajuutta.

Rohkean johtamisen keinoin voidaan varmistaa, että ihmisistä todella tulee yrityksen voimavara ja että työntekijät pystyvät näkemään omistajien visiot ja tulostavoitteet kiinnostavina. Rohkea johtaja tuntee henkilöstönsä osaamispotentiaalin ja on valmis hyödyntämään sekä kritiikin että villit ideat.

Kirjoittaja Minna Isoaho tunnetaan rohkeana johtajana, jonka vankka talousasioiden tuntemus yhdistettynä aktiiviseen arkijohtamiseen tuottaa tulosta ja kilpailukykyä.

Kustantaja: WSOYpro, 2007.