Kirjat

Minna Isoaho on kirjoittanut neljä tietokirjaa. Näistä viimeisin eli APTEEKKIREFORMI -kirja julkaistiin 30.9.2016.

Kirjan julkaisua seuranneen keskustelun myötä Suomessa on viimein käynnistyntyt Apteekkireformi. Ilman tämän kirjan tuottamaa uutta ja rohkeasti kerrottua informaatiota ei tarvittavaa muutosta olisi vielä saatu vauhtiin. Kyseessä on merkittävä saavutus vahvasti lobatussa toimintaympäristössä.

***

Apteekkireformi. Reilua kilpailua ja halpoja lääkkeitä.

Apteekkitoimiala suorastaan huutaa kehittämistä.
Lääkkeet ovat Suomessa kalliita ja alan tehottomuus hätkähdyttää. Käytämme valtavat summat verovaroja lääkejakelun järjestämiseen vanhanaikaisella tavalla.

Apteekkiliiketoiminnan altistaminen kilpailulle on välttämätöntä. On myös tehtävä laadukkaampia päätöksiä ja priorisoitava tavoitteita.

Julkisessa keskustelussa on vaadittu apteekkiliiketoiminnan vapauttamista. Se on vain yksi puoli asiasta. Tässä kirjassa puhutaan vapauttamista laajemmin apteekkijärjestelmän tervehdyttämisestä ja esitellään apteekkireformin osa-alueet.

Kirjassa kerrotaan toimialan eettisistä, juridisista ja taloudellisista epäkohdista.
Näihin pureudutaan selvittämällä mm. mitä tarkoittaa hintapumppu, ylihinnoittelu, lääkeralli ja vapaakauppatuotemonopoli.

Kustantaja: Kansallinen Helsinki ry, 2016.

Simple Questions give Brilliant Answers

SQBA inspires leaders and managers all over the world to listen more by asking simple questions. Asking questions is a way to share visions while listening inspires input that might lead to breakthrough innovations.

SQBAA great leader communicates by asking and listening. Sharing is leading, sharing makes goals visible. A great leader trusts talent. Leadership is defined by passion. The new thing is that passion is focused on people instead of numbers. Read this book and see how it is done.

Writers: Minna Isoaho and Antti Eklund
Published: Smashwords USA 2010, Stratebility Oy Suomi 2010.
SQBA on saatavilla myös eKirjana.

Uskalla johtaa. Haasta itsestäänselvyydet

Johtaminen on kehityksen pullonkaula, ja yritysten suurin riski on pitäytyä kritiikittömästi kerran hyviksi havaituissa toimintamalleissa. On aika haastaa johtamisen myytit: voittajat uskaltavat johtaa uudella tavalla.

Uskalla johtaaTeos antaa tutkittua, konkreettista tietoa johtajien ajankohtaisista haasteista. Se auttaa pohtimaan oman yrityksen tulevaisuutta ja haastamaan organisaatiota jäykistävät itsestäänselvyydet.

Johtamisella ei muuteta ihmisiä, vaan ihmiset muuttavat johtamista. Ihmiset on otettava aidosti mukaan yrityksen tulevaisuuden rakentamiseen, ei pelkästään konemaiseen toteutukseen.

Kustantaja: Helsingin seudun Kauppakamari, Helsingin Kamari Oy, 2009.

 

Rohkea johtaja – hyödynnä kritiikki ja villit ideat

Rohkea johtaminen on yhteiskunnallisesti ajankohtaista ja organisaatiokohtaisesti välttämätöntä turbulentissa maailmassamme. Hyvä johtaminen on työyhteisön ylivoimainen menestystekijä ja lyömätön kilpailuetu.

Rohkea johtajaRohkea johtaminen on tuloksellista muutosjohtamista, strategisesti rohkeaa yrityksen kehittämistä ja operatiivisesti sytyttävää läsnäoloa työntekijöiden arjessa.

Johtamisessa voi onnistua vain, jos tekee aktiivisesti päätöksiä, kantaa vastuun ja saa asioita valmiiksi asti. Rohkea johtaja tuntee organisaationsa potentiaalin ja on valmis hyödyntämään sekä kritiikin että villit ideat. Tämä kirja auttaa johtajia ja esimiehiä löytämään ylivomaisen kilpailukyvyn lähteet. Se auttaa vaikuttamaan ja vaikuttumaan organisaatiossa.

ROHKEA johtaminen on yhteiskunnallisesti ajankohtaista, koska johtamisen seuraukset ovat globaaleja vaikka työ tehdään paikallisesti.

Tämä kirja haastaa johtajat ja esimiehet kysymään ja kyseenalaistamaan – vaatimaan vastauksia. Johtajan on varmistettava, että käytettävissä on riittävästi oikeaa tietoa ja myös hyödynnettävä sitä.
Johtamisessa voi onnistua vain, jos tekee aktiivisesti päätöksiä, kantaa vastuun ja saa asioita valmiiksi asti.

Arkisen johtamisen merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Esimiestyön elementit, kuten strateginen suunnittelu, tavoiteasetanta, mittaaminen, osaamisen johtaminen ja palautteen antaminen, edellyttävät paneutumista ja suunnitelmallisuutta. Esimiestyön pohdinnan lisäksi kirjassa on tehokkaita työkaluja, joiden käyttöönotto ei edellytä investointeja − vain rohkeaa johtajuutta.

Rohkean johtamisen keinoin voidaan varmistaa, että ihmisistä todella tulee yrityksen voimavara ja että työntekijät pystyvät näkemään omistajien visiot ja tulostavoitteet kiinnostavina. Rohkea johtaja tuntee henkilöstönsä osaamispotentiaalin ja on valmis hyödyntämään sekä kritiikin että villit ideat.

Kirjoittaja Minna Isoaho tunnetaan rohkeana johtajana, jonka vankka talousasioiden tuntemus yhdistettynä aktiiviseen arkijohtamiseen tuottaa tulosta ja kilpailukykyä.

Kustantaja: WSOYpro, 2007.